xetang's Recent Activity

 1. xetang replied to the thread HYIP Skyinvesthour.com - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5.02 USD has been deposited to your account. Accounts: U18170164->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 24, 2019 at 2:11 AM
 2. xetang replied to the thread HYIP 3hourly.biz - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5.37 USD has been deposited to your account. Accounts: U15125373->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 24, 2019 at 2:08 AM
 3. xetang replied to the thread HYIP E-hourly.biz - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5.58 USD has been deposited to your account. Accounts: U13098493->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 24, 2019 at 12:17 AM
 4. xetang replied to the thread HYIP Skyinvesthour.com - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5.28 USD has been deposited to your account. Accounts: U18170164->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 23, 2019 at 11:39 PM
 5. xetang replied to the thread HYIP 3hourly.biz - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5.64 USD has been deposited to your account. Accounts: U15125373->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 23, 2019 at 11:34 PM
 6. xetang posted a new thread.

  HYIP E-hourly.biz - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ

  [img] SIte mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,... [img] 35% - 50% Hourly For 3 Hours Plan Deposit Amount Hourly Profit (%) Plan 1...

  upload_2019-1-23_23-13-14.png

  Forum: HYIP

  Jan 23, 2019 at 11:13 PM
 7. xetang replied to the thread HYIP Skyinvesthour.com - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Đó là lỗi chưa tích chọn phương thức thanh toán nên số dư = 0 nên bạn ko rút được, bạn chon pthức thanh toán trước khi withdraw nhé

  Jan 23, 2019 at 10:50 PM
 8. xetang replied to the thread New Site Private Shares Limited - private-shares.com.

  Instant Paying: The amount of 1.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U14978578->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw to...

  Jan 23, 2019 at 8:44 PM
 9. xetang replied to the thread HYIP Private-shares.com - Lãi ngày - 1.1%-1.2% hàng ngày cho 90 ngày kinh doanh - Principal Return.

  Instant Paying: The amount of 1.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U14978578->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw to...

  Jan 23, 2019 at 8:42 PM
 10. xetang replied to the thread HYIP Crypto-e.biz - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5.41 USD has been deposited to your account. Accounts: U15125373->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 23, 2019 at 8:36 PM
 11. xetang replied to the thread New Site U-profit Online - u-profit.online.

  Instant Paying: The amount of 0.95 USD has been deposited to your account. Accounts: U17635355->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 23, 2019 at 8:30 PM
 12. xetang replied to the thread HYIP Skyinvesthour.com - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U18170164->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 23, 2019 at 8:26 PM
 13. xetang replied to the thread HYIP 3hourly.biz - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 6.36 USD has been deposited to your account. Accounts: U14922800->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 23, 2019 at 8:22 PM
 14. xetang replied to the thread HYIP Crypto-e.biz - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 5 USD has been deposited to your account. Accounts: U14922800->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw to...

  Jan 23, 2019 at 4:59 PM
 15. xetang replied to the thread HYIP Skyinvesthour.com - Lãi giờ - 35% hàng giờ cho 3 giờ.

  Instant Paying: The amount of 4.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U18170164->U4603107. Memo: API Payment. Withdraw...

  Jan 23, 2019 at 4:54 PM