vinatpk

Vina TPK sản xuất, gia công kim loại hàng loạt. Đưa ra công ty sắt tiến bộ đến thế giới

Chi tiết thông tin:

Trang web: https: // vinatpk.com/

Sđt: 0917962828

Địa chỉ: 69 TL 49, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ Google: https://goo.gl/maps/6j4e6rS1S39Krz3B9

#vinatpk #satmythuat #congtyvina #satnghethuat

https://www.facebook.com/tpkvina

https://www.youtube.com/vinatpk

https://www.pinterest.com/vinatpk/

https://www.linkedin.com/in/vina-tpk-655a30247/
Website
https://vinatpk.com/
Location
https://goo.gl/maps/6j4e6rS1S39Krz3B9
Gender
Male
Occupation
marketing

Contact

Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week