Vinataba101

Người vô hướng thì mãi không thoát khỏi ảo tưởng
Hoa vô thường rồi sẽ theo gió vô phương.
Location
Việt Nam
Gender
Male

Contact

Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Twitter
Twitter

Most viewed of week

Most viewed of week