vansutuyduyen

TÍNH CÁCH của tôi nói lên CON NGƯỜI TÔI.
Còn THÁI ĐỘ của tôi tuỳ thuộc vào CON NGƯỜI BẠN.
Birthday
February 10
Website
http://vansutuyduyen.net
Location
Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem
Gender
Male
Occupation
Thả Emotion dạo + Nhậu thuê

Contact

Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Twitter
Twitter
ICQ
Chat with me via ICQ

Signature

"TRÍ TUỆ giàu lên nhờ cái nó NHẬN được. CON TIM giàu lên nhờ cái nó CHO đi"
Thực hành
sinh ra hiểu biết - Hiểu biết phát triển thành lý luận - Lý luận quay trở lại lãnh đạo thực hành.​

Following

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom