valiniant's Recent Activity

  1. valiniant liked DarkLight's post in the thread Waiting for Answer Closed !.

    Để xác minh vụ việc, BQT đã thử order về cùng kho. Kết quả là hàng đã được shipped và có track. [img] [img] [img] Kết luận vụ việc: 1....

    Aug 15, 2017 at 6:24 PM
  2. valiniant liked animax1991's post in the thread Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!.

    Thấy nhiều người than thân trách phận, do giá coin giảm sâu. Nói thiệt là giờ nó chịu rèfund 50% thui cũng là điều đáng mừng rồi đỡ hơn...

    Aug 14, 2017 at 10:38 PM