tretamvongg

Tre Tầm Vông Đàm Phương là một trong những vựa tầm vông được thành lập 2005, tại tỉnh Bình Phước. Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu cây tầm vông có chất lượng cao, Tre Tầm Vông đã lựa chọn và phát triển nguồn nguyên liệu cây tầm vông vùng Bình Phước.
Xem thêm: https://tretamvong.com/
Website
https://tretamvong.com/
Location
vietnam

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom