Recent content by tranvuongtrung

 1. tranvuongtrung

  Sell 50 PPVN Ver - VCB - 21.8

  4:28 AM còn có đứa thức để scam :):):):):):) (╯°□°)╯︵ ┻━┻
 2. tranvuongtrung

  Sell 50 PPVN Ver - VCB - 21.8

  Như title, nguồn rất sạch, làm web hay viết phần mềm cho khách. Trung gian Cuibap mình chịu, nếu bạn có bảo hiểm hay uy tín thì mình gởi trước cho nhanh Đã bán hàng chục lần. LH Skype bên cạnh https://mmo4me.com/threads/done-80-ppvn-ver-vcb-21-8-trung-gian-minh-chiu.361892/...
 3. tranvuongtrung

  Buy Mua 60 PPVN - VCB - Rate 21.8k

  Mình đang chat với Skype gần giống nick cậu :) magicpz99 có phải cậu không?
 4. tranvuongtrung

  Sell [DONE] 80 PPVN Ver - VCB - 21.8 - Trung gian mình chịu

  Như title, nguồn rất sạch, làm web hay viết phần mềm cho khách. Trung gian Cuibap mình chịu, nếu bạn có bảo hiểm hay uy tín thì mình gởi trước cho nhanh Đã bán hàng chục lần. LH Skype bên cạnh https://mmo4me.com/threads/130-ppvn-ver-vcb-21-8-trung-gian-minh-chiu.356210/...
 5. tranvuongtrung

  Sell 130 PPVN Ver - VCB - 21.8 - Trung gian mình chịu

  Như title, nguồn rất sạch, làm web hay viết phần mềm cho khách. Trung gian Cuibap mình chịu, nếu bạn có bảo hiểm hay uy tín thì mình gởi trước cho nhanh Đã bán hàng chục lần. LH Skype bên cạnh https://mmo4me.com/threads/done-close-99-9-ppvn-verified-21-8-vcb.323950/...
 6. tranvuongtrung

  Sell [DONE] 50 PP VNVer - 21.8 - VCB

  Như title, cần bán 50PP VN Ver, 21.8. Nguồn lập trình/viết web được khách hàng trả cực sạch. Đã bán hàng chục lần. LH Skype https://mmo4me.com/threads/94-pp-vnver-21-8-vcb-done-closed.348631/ https://mmo4me.com/threads/done-close-99-9-ppvn-verified-21-8-vcb.323950/...
 7. tranvuongtrung

  Exchange [BUY] ,PP Us 21.5 PP VN 22 [Sell] USDT 24,13 PPVN 22,6, PPUS 22.5 , ALL BANk

  Đang giao dịch mua 135 paypal với bạn, bằng skype dưới avatar của mình :)
 8. tranvuongtrung

  Suggest Bán 2k pp rate 21.6

  Không có bảo hiểm thì chỉ được bán dưới 100 Paypal (<= 99.99) thôi, và giới hạn ~400/tuần. Nếu bán nhiều hơn thì xóa bài. Bán nhiều hơn thì hoặc phải có bảo hiểm ("xác minh" khi đóng bảo hiểm luôn) Thêm nữa, topic này sai box. Có vậy thôi
 9. tranvuongtrung

  Sell 94 PP VNVer - 21.8 - VCB [DONE-CLOSED]

  Đã bán hết, xin lỗi hai bạn. Bão cúp điện nên không đóng topic sớm hơn
 10. tranvuongtrung

  Sell 94 PP VNVer - 21.8 - VCB [DONE-CLOSED]

  Như title, cần bán 94PP VN Ver, 21.8. Nguồn lập trình/viết web được khách hàng trả cực sạch, không phải từ MMO các kiểu. Đã bán hàng chục lần. LH Skype https://mmo4me.com/threads/done-close-99-9-ppvn-verified-21-8-vcb.323950/...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week