Recent content by tintucbitcoin

  1. tintucbitcoin

    Trung Quốc sử dụng Bitcoin làm ‘vũ khí tài chính’ chống lại Hoa Kỳ: Peter Thiel

    Người đồng sáng lập PayPal và nhà đầu tư mạo hiểm, Peter Thiel, đã cảnh báo rằng chính phủ trung ương Trung Quốc có thể đang hỗ trợ Bitcoin như một phương tiện để phá hoại chính sách tiền tệ và đối ngoại của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông nói thêm, nó đã cố gắng sử dụng đồng Euro theo cách tương tự...
  2. tintucbitcoin

    Số lượng BTC được giữ trên các sàn giao dịch đã giảm 20% trong 12 tháng

    Sự tích lũy lâu dài và sự phổ biến ngày càng tăng của các giao thức lợi nhuận DeFi đang hút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu từ công ty tổng hợp thông tin tiền điện tử trên chuỗi Glassnode cho thấy số lượng Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm khoảng...

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week