Recent content by thinhtv2610

 1. thinhtv2610

  Event MMO4ME Idol Mod !

  Bạn thích MOD nào nhất? @duchaitp Bạn thích MOD này ở điểm nào? Nhiệt tình vui vẻ MOD bạn thích đang quản lý BOX nào? Airdrop & Bounty BOX bạn tham gia có cần cải thiện gì không? không Chọn 1 số may mắn ( từ 0-500 ): 272
 2. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 15/08 WIN 12.34$

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2020 - TRẢ LỜI Đáp án câu 1 : Đầu cá Giải thích : cá chỉ có đầu, không có đuôi Đáp án câu 2 : đổi trẳng thay đen Giải thích : ô trắng với ô đen xen kẽ, bàn cờ chỉ tung hỏa mù
 3. thinhtv2610

  Event Chào mừng dịch vụ trung gian mới mở - Hieune

  chúc bạn làm ăn phát đạt 880
 4. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 08/08 WIN 24.68$

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2020 - TRẢ LỜI Đáp án câu 1 : Tất niên Giải thích : 31/12 là ngày cuối năm, cuối năm là ngày tất niên Đáp án câu 2 : Hôn thú ngoài giá thú Giải thích : hình 2 con khỉ đang hôn nhau là hôn thú, 1 con khỉ và máy tính là giá thú hôn thú ? giá...
 5. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 01/08 WIN 12.34$

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2020 - TRẢ LỜI Đáp án câu 1 : còn nước còn tát Giải thích : hình ly đổ nhưng còn nước bên trong là còn nước, hình mặt có bàn tay trên mặt là bị tát Đáp án câu 2 : còn tát còn nước Giải thích : ngược lại với câu 1, hình cuối bị gạch bỏ chỉ là...
 6. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 25/07 WIN 12.34$ - CƠ HỘI WIN 24.68$

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2020 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ Trả lời lại câu 1 : Mãn Giải thích : đống tiền là Tiền, thầy trò đường tăng lấy kinh là Kinh, chỗ trống còn thiếu là Mãn Trả lời lại câu 2 : Nòng nọc Giải thích : cái ròng rọc có chữ r chuyển thành chữ n nên ròng...
 7. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 25/07 WIN 12.34$ - CƠ HỘI WIN 24.68$

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2020 - TRẢ LỜI Đáp án câu 1 : Tôn Ngộ Không Giải thích : Tiền là trước, dấu hỏi trong phim tây du ký, người luôn đi trước trong phim tây du ký là Tôn Ngộ Không Đáp án câu 2 : Kéo xà đơn Giải thích : kéo ròng rọc, con rắn là xà, 1 người là...
 8. thinhtv2610

  Event Sinh nhật đứa em thÂN thương - tặng 24.07 USD

  chúc bạn Ân sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý
 9. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 14/07 WIN 12.34$

  không biết có đúng với đáp án không :D
 10. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 14/07 WIN 12.34$

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 2020 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ Trả lời lại câu 1 : Mẹo Giải thích : Hình chữ nhật bị méo, méo không có dấu sắc là meo, thêm dậu nặng là mẹo Trả lời lại câu 2 : Cung Nhân Mã Giải thích : Mẹo là mão, mão có 1 nửa đầu là mã, có hình người cầm...
 11. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 14/07 WIN 12.34$

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 2020 - TRẢ LỜI Đáp án câu 1 : Mẹo Giải thích : Hình chữ nhật bị méo, méo không có dấu sắc là meo, thêm dậu nặng là mẹo Đáp án câu 2 : cưỡi ngựa bắn cung Giải thích : Mẹo là mão, mão có 1 nửa đầu là mã, mã là ngựa, có hình người đang bắn...
 12. thinhtv2610

  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 14/07 WIN 12.34$

  hình khó quá :D
Top