ThanhHCM

Gender
Male

Signature

Cảnh Báo Chung về Rủi Ro: CFD là sản phẩm có đòn bẩy và những thua lỗ như thế cao hơn vốn đầu tư ban đầu. Giao dịch CFD có mức rủi ro cao do đó có thể không thích hợp đối với tất cả các nhà đầu tư.

Trophies

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 5. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top