Recent content by thangluxi

  1. thangluxi

    Tuyển mem và đào tạo NEWBIE làm offer PC

    Check ib Thang Phạm bạn ơi
  2. thangluxi

    Hỏi về Ayuwage

    Ai còn chơi bên trang này không cho mình hỏi xíu. Mình thấy Ayuwage dạo này ít task quá, mình không fake ip. Mình nghĩ chắc tại IP bên VN nó không được ưu đãi như mấy quốc gia khác. Bây giờ 1 ngày chưa được 100 credit nữa :(

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week