shibob

Gender
Male

Signature

Em là Shibob - đến từ diễn đàn bitcointalk và mmo4me. Em là miner (đào coins) và Bounty hunter (chơi bounty). Em không ref, em chỉ giới thiệu/bàn luận dến/với anh em mmo4me các dự án mà em thấy thực sự tiềm năng.

Following

Back
Top Bottom