Recent content by santienao

 1. santienao

  Introduce Buy

  Buy
 2. santienao

  Waiting for Answer Closed !

  Để đảm bảo voucher để lâu không sử dụng, dễ thất thoát hoặc dán nhầm cho người khác nên nếu khách hàng chưa sử dụng quá 2 ngày hệ thống sẽ tự động ghi nhận và thu hồi. Khi khách hàng liên hệ lại kĩ thuật bên mình sẽ cấp lại code mới cho user đó. Với chính sách đó, bên mình hy vọng khách hàng khi...
 3. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Tăng giá BUY ETH từ 4.9t lên 4.9tGiảm giá BUY USDT từ 22.75 xuống 22.7Giảm giá SELL PM từ 22.7 xuống 22.65Giảm giá...
 4. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Giảm giá BUY BTC từ 241.8t xuống 241.2tGiảm giá SELL PM từ 22.8 xuống 22.7Giảm giá SELL USDT từ 23.5 xuống 23.45Giảm...
 5. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Giảm giá BUY ETH từ 4.9t xuống 4.9tTăng giá SELL ETH từ 5.2t lên 5.2tGiảm giá SELL WMZ từ 23.75 xuống 23.7Tăng giá...
 6. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Giảm giá BUY USDT từ 22.8 xuống 22.75Tăng giá SELL ETH từ 5.2t lên 5.2tGiảm giá SELL PM từ 22.8 xuống 22.75Giảm giá...
 7. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Giảm giá SELL WMZ từ 23.75 xuống 23.7Tăng giá BUY ETH từ 4.9t lên 4.9tTăng giá SELL PM từ 22.75 lên 22.8Giảm giá SELL...
 8. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Tăng giá BUY BTC từ 240.7t lên 241.7tGiảm giá BUY USDT từ 22.75 xuống 22.7Tăng giá SELL WMZ từ 23.7 lên 23.75Giảm giá...
 9. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Tăng giá BUY PM từ 22 lên 22.05Giảm giá SELL WMZ từ 23.75 xuống 23.7Giảm giá BUY BTC từ 243.2t xuống 240.7tGiảm giá...
 10. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Tăng giá BUY BTC từ 245.4t lên 245.5tTăng giá BUY WMZ từ 22.93 lên 22.98Tăng giá SELL ETH từ 5.3t lên 5.3tGiảm giá...
 11. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Giảm giá BUY PM từ 22.05 xuống 22Giảm giá SELL USDT từ 23.5 xuống 23.45Tăng giá SELL ETH từ 5.3t lên 5.3tTăng giá BUY...
 12. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Tăng giá SELL PM từ 22.75 lên 22.8Tăng giá BUY ETH từ 4.9t lên 5tTăng giá BUY WMZ từ 22.93 lên 22.98Tăng giá SELL BTC...
 13. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Tăng giá SELL PM từ 22.7 lên 22.75Tăng giá SELL ETH từ 5.3t lên 5.3tTăng giá BUY ETH từ 4.9t lên 4.9tTăng giá SELL...
 14. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Giảm giá BUY PM từ 22.05 xuống 22Giảm giá SELL USDT từ 23.5 xuống 23.45Tăng giá SELL WMZ từ 23.7 lên 23.75Giảm giá...
 15. santienao

  Exchange [BUY] BCH-2.30t, PM-21.95, WMZ-22.98, ETH-4.9t, [SELL] BCH-70.4t, PM-22.65, WMZ-23.7, ETH-5.3t_VCB

  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.Tăng giá SELL ETH từ 5.3t lên 5.3tTăng giá BUY WMZ từ 22.93 lên 22.98Tăng giá SELL BTC từ 253.5t lên 254.7tGiảm giá...
Top