Recent content by Richard1972

 1. Richard1972

  Buy 10k USDT - 22,95 - VCB

  Có 500 usdt rate 22.9 bạn mua ko
 2. Richard1972

  Exchange Buy USDT 23.2, PM 22.6 + Sell USDT 23.3 VCB, TCB

  Có 500 usdt rate 22.9 bạn mua ko
 3. Richard1972

  Sell Sell 500 USDT - rate 23 VCB

  Sell 500 USDT - rate 23 VCB
 4. Richard1972

  Sell DONE

  Sell 400 USDT 23 VCB
 5. Richard1972

  Sell DONE

  Sell 800 usdt - rate 22.9 VCB
 6. Richard1972

  Sell DONE

  up
 7. Richard1972

  Sell DONE

  up
 8. Richard1972

  Sell DONE

  Sell 800 usdt - rate 23 VCB
 9. Richard1972

  Sell DONE

  Mình sell hết rồi
 10. Richard1972

  Sell DONE

  Đang giao dịch với Skype muabantienao
 11. Richard1972

  Sell DONE

  Mua bao nhiêu cậu
Top