quocanhbk17's Recent Activity

  1. quocanhbk17 replied to the thread Jobs: Khởi điểm 150k/người - Yêu cầu có thẻ SCB vào vào group..

    Ok bác, mai e đi làm luôn cái thẻ

    May 20, 2019 at 5:15 PM
  2. quocanhbk17 replied to the thread Jobs: Khởi điểm 150k/người - Yêu cầu có thẻ SCB vào vào group..

    ICQ: 743097399 Em có internet banking mà ngân hàng khác được không bác, bác add e nhé!

    May 20, 2019 at 5:08 PM