Recent content by Ptanhung

 1. Ptanhung

  Matrix CHEKLISTING - CHEKLISTING.COM. NGỪNG ĐẦU TƯ, THẢO LUẬN TRANH CHẤP.

  Ib mình nhờ cái bn ơi Yahoo: phamtanhung_vsic
 2. Ptanhung

  Sell Sell 99 PP - rate 20 - ACB

  Pm yahoo bn nhé: Phamtanhung_vsic Đt: 0963677735
 3. Ptanhung

  Sell sell 99.99 PP VN verify nguồn offers -rate 21 -VCB

  20.5 mình lấy hết nhé bn. Sell pm Yahoo: phamtanhung_vsic Đt: 0963677735
 4. Ptanhung

  Sell 99 PP VN - rate 21 - VCB ACB EAB VTB

  20.5 mình lấy hết nhé. Sell pm Yahoo: phamtanhung_vsic Đt: 0963677735
 5. Ptanhung

  Sell Sell 64$ PP rate 21

  20.5 sell pm Yahoo: phamtanhung_vsic
 6. Ptanhung

  Sell $100 PPVN veri, rate 20.5 - VCB

  Đã gd xong. Thanks
 7. Ptanhung

  Sell $100 PPVN veri, rate 20.5 - VCB

  Đang pm bn. Yahoo: phamtanhung_vsic
 8. Ptanhung

  Sell 84$ PP VN VER RATE 21 - VCB

  20.5 mình lấy hết nhé. Sell pm Yahoo: phamtanhung_vsic Đt: 0963677735
 9. Ptanhung

  Sell Close

  Đã gd xong, nhanh gọn. Thank
 10. Ptanhung

  Sell Close

  Đang pm seller Yahoo: phamtanhung_vsic Đt: 0963677735 Face: Tan Hung Pham
 11. Ptanhung

  Sell 99 PPVN Verified , Rate 21 , VCB - EAB

  Pm chưa thấy ref
 12. Ptanhung

  Sell 99 PPVN Verified , Rate 21 , VCB - EAB

  20.5 mình lấy hết nhé. Sell pm Yahoo: phamtanhung_vsic Đt: 0963677735
 13. Ptanhung

  Sell 70PP Rate 20.8- VTB

  20.5 mình lấy hết. Sell pm Yahoo: phamtanhung_vsic Đt: 0963677735
 14. Ptanhung

  Sell 99.99$ppvnver-21-vcb

  Qua nay chưa bán đc ak