PhamHongViEHG

Location
Sài lòn, Vietnam
Gender
Male

Contact

Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

Signature

Thiên hạ đệ nhất nhân Việt Nam anh hùng, Kích Tình Tuế Nguyệt Thần Long ............................................................................................................................. Nếu sau này chẳng may tình dang dở || Thì thi thoảng... mời nhau... Bát phở đc ko em??? :oops:

Following

Followers

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week