mirinda's Recent Activity

  1. mirinda replied to the thread SELL GR PIX ĐÃ FIX ID.

    bỏ cạp rùi hả TyNa,bán thiếu cho Bao nè :P

    Mar 22, 2019 at 3:25 AM
  2. mirinda replied to the thread Tutorial Topic cập nhật tình hình load của dự án P.I.X ! 02/08/2018.

    Bão tố thế này làm sao làm đây....:(

    Mar 21, 2019 at 7:51 AM