king365

Gender
Male

Signature

Hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết.Hãy luôn hỏi bản thân: có cách nào đơn giản hơn để xem xét vấn đề này ? Người thành công tìm cơ hội trong khó khăn – người thất bại tìm thấy khó khăn trong cơ hội.Người thành công tập trung vào những cơ hội – người thất bại tập trung vào những khó khăn.Người thành công tìm ra phương pháp – người thất bại tìm ra vấn đề.

Following

Most discussed of week

Most discussed of week