Recent content by King

 1. King

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 23.1 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.3 _ VCB, TCB

  Đang giao dịch 2k WMZ với bạn: https://www.facebook.com/owen.pham.3
 2. King

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 23.1 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.3 _ VCB, TCB

  Hi all, Mình chủ yếu online Skype và FB. Ai có nhu cầu thì pm trên 2 kênh đấy: Skype: king9.999 FB: https://www.facebook.com/atuannguyen6879 Hoặc nếu trên đấy không được thì call hoặc sms: 0975.9****88***868 Paypal rate: - >100: 22.3 - 50 - 100: 22.5 - 10 - 50: 22.8 * Pay invoice...
 3. King

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 23.1 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.3 _ VCB, TCB

  Ok đang giao dịch với bạn
 4. King

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 23.1 ; [Sell] PAYPAL VN - 22.3 _ VCB, TCB

  Hi all, Mình chủ yếu online Skype và FB. Ai có nhu cầu thì pm trên 2 kênh đấy: Skype: king9.999 FB: https://www.facebook.com/atuannguyen6879 Hoặc nếu trên đấy không được thì call hoặc sms: 0975.9****88***868 Paypal rate: - >100: 22.3 - 50 - 100: 22.5 - 10 - 50: 22.8 * Pay invoice...
 5. King

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 23.15 ; [Sell] Paypal VN - 22.2 _ VCB, TCB

  Ok đang giao dịch với bạn!
 6. King

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 23.15 ; [Sell] Paypal VN - 22.2 _ VCB, TCB

  Đang giao dịch với bạn https://www.facebook.com/viethan.vo
Top