Recent content by King

  1. King

    Sell done close

    Đang pm gd 1k4 nè
  2. King

    KÊU GỌI GIÚP SỬA CĂN BẾP VÀ HỖ TRỢ VỐN LÀM KINH TẾ CHO 3 BỐ CON BỊ TAI NẠN, KHỐN KHÓ.

    Góp chút sức nhỏ :) Số tiền 500,000 VND Số tiền bằng chữ Năm trăm ngàn đồng Nội dung chuyển tiền Ung ho gia dinh a Vuong Phí chuyển tiền Người chuyển trả Số tiền phí 2,200 VND Số lệnh giao dịch 2107190379491003 Thời gian 21/07/2019 17:16:03
Top