kienthucduoclieu

Kiến thức dược liệu ra đời nhằm đóng góp và tính hữu ích của cây thuốc trong việc giải quyết các bệnh có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt nhấn mạnh vào giá trị của từng cây dược liệu, vị thuốc mà chúng đem lại.
Website: https://kienthucduoclieu.vn/
Hotline: 024 3719 6573
Địa chỉ: 31/76 An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội
#duoclieu #cayduoclieu #kienthucduoclieu #baithuochay #vithuochay
Website
https://kienthucduoclieu.vn/
Location
31/76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Gender
Female
Occupation
Kiến Thức Dược Liệu - Gìn giữ & trân trọng tinh hoa y học cổ truyền

Contact

Twitter
Twitter

Most discussed of week

Most discussed of week