Recent content by kiemtientrano

 1. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  em nhận được rồi, cảm ơn anh ạ 😍
 2. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  em thử hết nhưng không thấy câu 5 chọn hết @@
 3. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  số U của em ạ : U14009426 (Lê Thái Bảo)
 4. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  em muốn xem gợi ý @@
 5. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  em chưa nghĩ ra cách giải thích 468 @@ nếu không có 468 thì là quan hệ rộng ạ @@
 6. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  em nghĩ câu 10 có gợi ý ở câu 1 3 5 7 9 nhưng em thử chưa ra @@ em nghĩ đáp án viết hoa hết @@ [MOTBANAMBAYCHIN] [BANAMBAYMOTSAU] em thấy mấy số ở mấy câu này chắc là gợi ý ạ
 7. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  câu 8 em thử 3 lần được luôn ạ @@
 8. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  Em nghĩ các đáp ra em viết ra excel ạ, xong em thử vì viết ra excel các đáp án nghĩ ra trước sẽ hiện nên không bị trùng ạ, anh Huy có chỉ cách này ở event ngày xưa ạ, câu 2 hôm qua em thử gần 800 lần mới ra ạ @@ em chỉ chơi được buổi tối không chơi được ban ngày nữa ạ @@
 9. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  câu 2 có chỗ khác em thử nhiều lần chưa được @@
 10. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  em được 8 điểm ạ @@ U14009426 (Lê Thái Bảo)
 11. kiemtientrano

  [ĐHBC] PHIÊN BẢN ROOM CHAT -> PHIÊN BẢN UNRAR (WIN 102$)

  pass giải câu hỏi khác pass vào room chat mà cậu @@

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week