Recent content by Huy314

 1. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  Cảm ơn cậu nhé ;)! Hiện tại mình chưa tuyển thêm cậu ơi! Khi nào tuyển thêm minh liên hệ cậu sau nhá! :D
 2. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  Hiện tại mình chưa tuyển thêm cậu ơi! Khi nào mình tuyển thêm mình liên hệ cậu sau nhé! lúc nó mình thông báo làm những con nào cho cậu biết sau!
 3. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  éc éc hát mình sợ không ngon cậu ơi! Hiện tại mình chưa tuyển thêm mem! khi nào tuyển thêm mình liên hệ cậu sau nhé!
 4. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  Hiện tại mình chưa tuyển thêm! Cậu cứ add skype của mình khi nào mình tuyển thêm mình liên hệ cậu cậu nhé!
 5. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  Thêm 's' đúng không cậu ;).
 6. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  Không cậu ơi PC mình không làm.
 7. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  Hiện tại thì minh chưa nhận newbie được cậu ơi! Xin lỗi cậu nhé!
 8. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  không cậu ơi mình chỉ nhận android thôi.
 9. H

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android

  Tuyển 3-5 mems làm net Fyber android Hình thức: Net Fyber(chỉ làm offer android). Thanh toán theo tuần. 1000 points = 1$. Pay bằng paypal. Yêu cầu: Socks: vip72 hoặc escort. Có exchange info: android id, android agent... Mem có kinh nghiêm làm offers android, không tuyển newbie. Để giử uy...
 10. H

  alo

  alo
Top