hienmmo

Location
Hanoi, Vietnam
Gender
Male

Signature

http://www.bitcoinvnnews.com - Thảo luận về Bitcoin hay tiền ảo chỉ là sự suy đoán, suy diễn. Mọi thứ có thể xảy ra theo chiều hướng ngược lại. Sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì comment nào :D

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week