Recent content by HeinekenMama

 1. HeinekenMama

  Rút bảo hiểm ngày 24/09/2019

  Chào @Shin vì lí do cá nhân mình xin rút tiền bảo hiểm. PM: U15410427 (HeinekenMama) Thanks @Shin :-)
 2. HeinekenMama

  Buy 600Z - rate 22.4 - VCB

  Tăng buy 600 Z - rate 22.4 lên 22.41 - VCB
 3. HeinekenMama

  Buy 600Z - rate 22.4 - VCB

  Mình cần 600 Z - rate 22.4 - VCB AE ib ICQ, FB, tel ( không skype, ... ) nhé. Thanks các bạn.
 4. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Done. Cám ơn AE. ./
 5. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Tăng buy 6000Z - rate 22.3 lên 22.4 - VCB
 6. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Giảm buy 6000Z - rate 22.31 xuống 22.30 - VCB Thanks.
 7. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Tăng buy 6000Z - rate 22.30 lên 22.31 - VCB
 8. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Giảm buy 6000Z - rate 22.31 xuống 22.30 - VCB
 9. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Tăng buy 6000Z - rate 22.30 lên 22.31 - VCB
 10. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Giảm buy 6000Z - rate 22.31 xuống 22.30 - VCB
 11. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Tăng Buy 6000Z - rate 22.310 - VCB AE liên hệ bên trái nhé :-)
 12. HeinekenMama

  Sell 3000 WMZ rate 22.4 VCB

  halo, ib Bạn ơi.
 13. HeinekenMama

  Buy 6000 Z - rate 22.4 - VCB

  Mình cần 6000 Z - rate 22.3 - VCB AE ib ICQ, FB, tel ( không skype, ... ) nhé. Thanks các bạn.
 14. HeinekenMama

  Buy 1000 WMZ - Rate 22.2 - VCB

  Tăng buy 1000Z - rate 22.2 lên 22.22 - VCB
 15. HeinekenMama

  Buy 1000 WMZ - Rate 22.2 - VCB

  Đang giao dịch 278Z với ICQ 701590156
Top