Recent content by harmankardon

  1. H

    Cùng tìm hiểu về DROPSHIPPING !!

    Thông tin rất hữu ích. Cảm ơn bác!
  2. H

    Solved Trung tâm giải quyết việc làm cho newbie

    Số thời gian có thể onl một ngày : 2-3 tiếng Phương tiện làm việc gồm (tất cả thiết bị) : 1 laptop Dell cùi i3, 1 dt Android Mong muốn tìm việc (ngồi không ra tiền/ cật lực/...) : thu nhập tăng trưởng theo kinh nghiệm Số vốn tối đa đang có (không nhất thiết phải có vốn nha) : 2tr Kinh nghiệm...
Top