Recent content by girlkute9xtn

 1. girlkute9xtn

  Sell 30k USDT rate 23.3 VCB-VPbank

  Pm fb hoặc telegram nhé min 5k
 2. girlkute9xtn

  Sell Done

  pm lại chưa thấy b reply
 3. girlkute9xtn

  Sell Done

  tạm dừng sell, thanks
 4. girlkute9xtn

  Buy 9k USDT 23.2 VCB

  đã thu đủ
 5. girlkute9xtn

  Buy 7k USDT rate 23.4 VCB

  đã thu đủ
 6. girlkute9xtn

  Buy account vultr limit 100 - VCB

  cần mua account VULTR limit 20-50-100, bạn nào có ib giá cho mình qua FB nhé
 7. girlkute9xtn

  Buy Done

  đã thu đủ
 8. girlkute9xtn

  Buy Done

  đang gd với webpto
 9. girlkute9xtn

  Buy Done

  đợi mình chút, bank đang hết hạn mức
 10. girlkute9xtn

  Buy Done

  confirm gdich voi c
 11. girlkute9xtn

  Buy Done

  đã thu đủ
 12. girlkute9xtn

  Buy done

  done