FortFS

Fort Financial Services là sản giao dịch ngoại hối uy tín quốc tế. Chúng tôi cung cấp hơn 500 hợp đồng giao dịch đối với forex, kim loại, chỉ số index, CFD hàng hóa và quyền chọn nhị phân.
Fort Financial Services có được giấy phép môi giới tài chính quốc tế do Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế của Belize 15.04.2013. Các dịch vụ chất lượng được cung cấp trong nhiều năm đã giúp Fort Financial Services phát triển vững chắc trên thị trường giao dịch trực tuyến và đạt được sự tin tưởng của khách hàng trên toàn thếgiới.

Lợi thế chính của chúng tôi là:
  • Hệ thống thanh toán, phòng thanh toán bù trừ và các ngân hàng đối tác cũng như các nhà cung cấp thanh khoản đáng tin cậy của chúng tôi;

  • Phân loại tiền của khách hàng và vốn hoạt động công ty vào các tài khoản ngân hàng riêng biệt;

  • Chính sách liên tục đa dạng hóa các dòng tài chính cũng như các nguyên tắc thực hiện kiểm toán nội bộ và ngoại bộ mỗi quý;

  • Thông báo khách hàng mức Margin Call tự động hóa;

  • Thông tin về ngày đáo hạn của hợp đồng tương lại;

  • Tài khoản newbie có chi phí một phần của các giao dịch đầu tư được hỗ trợ bởi các công ty;

  • VPS miễn phí cho những khách hàng giao dịch sử dụng các Expert Advisor;

  • Khả năng liên thông với các sàn giao dịch hàng hóa tương lai thế giới thông qua các nền tảng CQG Trader và CQG QTrader;

  • Copytrading - dịch vụ độc đáo sao chép các giao dịch tự động;

  • Đầu tư S.T.A.R. cho phép bạn có được lợi nhuận trên các khoản đầu tư ngắn hạn.
Website
https://www.fortfs.com/vi
Location
TP. HCM
Gender
Female
Occupation
Online Trading

Contact

Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook

Signature

Mở tài khoản tại FortFS: https://trader.fortfs.com/vi/registration

Most discussed of week

Most discussed of week