Recent content by EzioXIII

 1. EzioXIII

  Buy & Sell [BUY] PO 23, PPVN 22.2, USDT 23.3 [SELL] USDT 23.5 - All Bank

  Xác nhận GD với bác 1900 PPVN :D
 2. EzioXIII

  Buy [BUY] 5K PPVN - Rate 22.4 - ALL BANK

  Xác nhận GD bác 2k qua Skype nè!
 3. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Xác nhận! :D
 4. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Xác nhận!
 5. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Xác nhận! :D
 6. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Như tiêu đề, mình cần mua PPVN yêu cầu check nguồn sạch. Min: $200 Rate : 22.5 Rate 22.6 cho bạn nào bán >$2000 (Paypal verified). Liên hệ qua Skype dưới góc avt hoặc forum PM nhé :D Cảm ơn các bạn đã đọc tin! Topic cũ: https://mmo4me.com/threads/20k-ppvn-rate-22-5-all-bank.424181/...
 7. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Xác nhận!
 8. EzioXIII

  Buy Mua 20k PO - Rate 23.2/23.3 - ALL BANK

  Xác nhận!
 9. EzioXIII

  Buy Mua 20k PO - Rate 23.2/23.3 - ALL BANK

  Xác nhận!
 10. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Xác nhận! :D
 11. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Xác nhận!
 12. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Mình k thu EUR bác ơi, tại cũng ít dùng :( nếu có USD mình thu luôn nè :D Xác nhận nha :D
 13. EzioXIII

  Buy Mua 20k PO - Rate 23.2/23.3 - ALL BANK

  Xác nhận đang GD với bạn :D
 14. EzioXIII

  Buy Mua 20k PO - Rate 23.2/23.3 - ALL BANK

  Như tiêu đề, mình cần mua PO SLL, rate cụ thể như sau: $100-299: 23.1 $300-1999: 23.2 $2000-X: 23.3 Liên hệ qua Skype dưới góc avt hoặc forum PM nhé :D Cảm ơn các bạn đã đọc tin!
 15. EzioXIII

  Buy 40k PPVN - Rate 22.5/22.6 - ALL BANK

  Như tiêu đề, mình cần mua PPVN yêu cầu check nguồn sạch. Min: $200 Rate : 22.5 Rate 22.6 cho bạn nào bán >$2000 (Paypal verified). Liên hệ qua Skype dưới góc avt hoặc forum PM nhé :D Cảm ơn các bạn đã đọc tin! Topic cũ: https://mmo4me.com/threads/20k-ppvn-rate-22-5-all-bank.424181/...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week