easynotworld's latest activity

  • easynotworld
    easynotworld replied to the thread Cần tìm lời khuyên?.
    Em thì khác bác em ở saigon em vừa mới sạt nghiệp mất trắng cộng thêm số nợ kha khá ! bạn bè quay lưng người yêu thì sắp cưới chồng nhốt...
Top