Recent content by duongpan1999

  1. duongpan1999

    SCAM My Defi Pet (Dpet), Thetan Arena và Kriptobattle

    vẫn là rượu cũ chỉ là cái bình mới thôi . Kịch bản do mấy ông này vạch ra rồi lập đi lập lại .
  2. duongpan1999

    Warning My Defi Pet (Dpet), Thetan Arena và Kriptobattle: 3 dự án game của ông trùm Scam CEO Trí Phạm

    21h45 list trộm xong đến 22h06 mới thông báo :)))) hôm qua nhiều bác đu đỉnh lắm , dev nó xả cho to tội

Most viewed of week

Most viewed of week