Recent content by duonga

 1. D

  Share tool change SSH multithread không chiếm chuột

  Tool này vẫn đang xài bt mà bác
 2. D

  Share tool change SSH multithread không chiếm chuột

  Vẫn dùng bình thường mà nhỉ?
 3. D

  Cần chỉ giáo về hàm loop js trong iMacros

  bác inbox gửi file e xem nào
 4. D

  Cần chỉ giáo về hàm loop js trong iMacros

  bác chạy thử theo này chưa?
 5. D

  Cần chỉ giáo về hàm loop js trong iMacros

  bê luôn cái code mà bạn chuyển sang js ấy vâng, cái khai báo file thì e đã khai là SET !DATASOURCE C:\No1.csv rồi. nhưng vẫn không nhận......>thử SET !DATASOURCE C:\\No1.csv
 6. D

  Cần chỉ giáo về hàm loop js trong iMacros

  macro += "SET !DATASOURCE No1.csv" + "\n"; đây nó là địa chỉ file lưu chứ có phải tên file đâu.ví dụ SET !DATASOURCE D:\list.csv ý tưởng của bạn nó như thế này for (i = 0; i <= 2; i++){ chạy no1 for (j = 0; j <= 9; j++){ chạy no2}}
 7. D

  Cần chỉ giáo về hàm loop js trong iMacros

  chuyển cả 2 file iim sang js cho đồng bộ rồi câu lệnh no2 lồng vào trong hàm for thôi.
 8. D

  Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

  trên này đã có 1 lần bác thớt nói vấn đề này rồi mà. SET !VAR1 EVAL("var name = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']; var n=''; for(var i=0; i<10; i++){n+=name[parseInt(Math.random() *26)]}") trong đó i<10 là random 10 kí tự...
 9. D

  Document SSHManager v2 by Khanhhne - Dùng SSH làm proxy siêu dễ

  Cài addon proxy cho nó.
 10. D

  Tổng hợp các trang đào Bitcoin (BTC) - Litecoin (LTC) - Dogecoin (DOGE) - Ethereum (ETH)

  bác vào trang này nhé.đầy đủ đồ chơi các kiểu nhé: https://greasyfork.org/en/scripts?q=freebitco.in
 11. D

  Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

  bác xem giúp e hàm bác đăng lên e chạy toàn báo lỗi ko ak. Uncaught TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.getOwnPropertyNames (<anonymous>)
 12. D

  Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

  Mình thử chạy console mà ko được bác ơi.nó là của riêng trang hay trang nào cũng được hả bác?
 13. D

  Document SSHManager v2 by Khanhhne - Dùng SSH làm proxy siêu dễ

  Hóng bản chỉnh được số task chứ vps yếu chạy ko nổi ak.
 14. D

  Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

  Cho e xin phần chạy console được ko bác?
 15. D

  Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

  Như là nó có phần mở rộng cửa sổ xem coi là url web.

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week