Duccom01's Recent Activity

 1. Duccom01 replied to the thread Announce Newbi bước vào MMO - nên tham khảo qua.

  bài viết hay quá:p

  Mar 26, 2017 at 4:07 AM
 2. Duccom01 attached a file to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  show hàng phát :p

  upload_2017-3-25_19-48-11.png Mar 25, 2017 at 7:48 PM
 3. Duccom01 attached a file to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  Lúa về từ chiều qua mà giờ mới rảnh up :) [IMG] 24.03.17 06:16 Receive Received Payment 34.32 USD from account U13395899 to account...

  upload_2017-3-25_0-36-30.png Mar 25, 2017 at 12:36 AM
 4. Duccom01 attached a file to the thread Tuyển ref - Đầu tư với dự án có thật Skyllex kinh doanh về giao dịch chứng khoán tại ÚC.

  Dịch được đoạn cuối

  IMG_0547.PNG Mar 24, 2017 at 11:28 PM
 5. Duccom01 attached a file to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  Tái tiếp Hello, duccom01! You have deposit ##tag# on 10 USD PerfectMoney To see the details of this operation go link Best Regards,...

  upload_2017-3-24_12-40-55.png Mar 24, 2017 at 12:41 PM
 6. Duccom01 attached a file to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  tỷ lệ lãi ngày hôm nay 3.95%

  upload_2017-3-24_8-55-15.png Mar 24, 2017 at 8:55 AM
 7. Duccom01 replied to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  vào thêm 10$ 23.03.17 18:02 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13307032 from U13665371. Batch: 169869682. Memo: Shopping Cart...

  Mar 24, 2017 at 8:54 AM
 8. Duccom01 replied to the thread Tuyển ref - Đầu tư với dự án có thật Skyllex kinh doanh về giao dịch chứng khoán tại ÚC.

  e cũng vậy nhưng mà ăn mấy tháng:(

  Mar 23, 2017 at 10:14 PM
 9. Duccom01 replied to the thread Tuyển ref - Đầu tư với dự án có thật Skyllex kinh doanh về giao dịch chứng khoán tại ÚC.

  đợi một ngày mai tươi sáng :)

  Mar 23, 2017 at 10:05 PM
 10. Duccom01 replied to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  kiếm tý cháo :( đang hóng 2k bên skyllex đây :(

  Mar 23, 2017 at 9:56 PM
 11. Duccom01 attached a file to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  Lúa mới về 23.03.17 14:56 Receive Received Payment 30.95 USD from account U13395899 to account U13665371. Batch: 169844560. Memo: API...

  upload_2017-3-23_21-44-30.png upload_2017-3-23_21-44-59.png Mar 23, 2017 at 9:45 PM
 12. Duccom01 attached a file to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  mình mới đổi tỷ lệ ref bonus lại cho cậu đỡ thiệt nhé. Transaction of 2.2 USD to account U12800491 was successfully completed....

  upload_2017-3-23_19-13-43.png Mar 23, 2017 at 7:13 PM
 13. Duccom01 replied to the thread [Tuyển ref] - Orscorp dự án kinh doanh tiền ảo, lãi 2-6% hàng ngày RCB 100%.

  tăng ref lên 4%

  Mar 23, 2017 at 7:09 PM