Recent content by dopi4720

  1. dopi4720

    Dịch vụ Code theo yêu cầu (Window Software, website, Mobile App)

    Hi các bác, hiện tại em đang là Freelancer. Em đang nhận tất cả các kèo code phần mềm (window), website và mobile app! Và chủ yếu nhất là các tool MMO ạ! Các bác chỉ cần có ý tưởng, còn việc sắp xếp nó và tạo nên sản phẩm là việc của em! Cảm ơn các bác đã quan tâm tới topic ^^ Hình thức giao...

Most Discussed Of Week

Most Discussed Of Week