dalat

Thực hành sinh ra hiểu biết - Hiểu biết phát triển thành lý luận - Lý luận quay trở lại lãnh đạo thực hành.
Website
http://www.vansutuyduyen.net
Location
Đà Lạt - Lâm Đồng - Việt Nam
Gender
Male
Occupation
TRADE COIN

Contact

Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Twitter
Twitter

Signature

2 nguyên tắc thành công (MMO nói riêng và Cuộc Sống nói chung):
1 là đừng bao giờ nói hết những gì mình biết. 2 là ...
Back
Top Bottom