cuncon312

Contact

Skype
Chat with me via Skype

Signature

Tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh,là mục đích của kẻ ngu dốt. Bạn đừng đặt sự tín nhiệm nơi tiền bạc mà đặt tiền bạc nơi tín nhiệm

Following

Followers

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom