cuipap1984's Recent Activity

 1. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 23.2 PM 22.4 WMZ 22.8 [Sell] USDT 23.35 PM 22.8 WMZ 23.3 -All Bank.

  buy usdt 23.15 lên 23.2

  Jun 15, 2019 at 10:07 PM
 2. cuipap1984 liked SuperBat02021994's post in the thread Report Closed.

  Không định cmt dạo nhiều đâu nhưng bác cùn quá em thấy bực á. @dalat nói có gì sai? Bác muốn đảm bảo thì cứ đóng Bảo hiểm để đảm bảo,...

  Jun 15, 2019 at 10:06 PM
 3. cuipap1984 liked ngocduchhbg's post in the thread Report Closed.

  Bạn cho mình hỏi bạn có tài sản j đứng tên bạn chưa. Mình chỉ tin vào cái j thực tế thô . Chứ cái tờ giấy ký bừa vào đó chả có tác dụng...

  Jun 15, 2019 at 10:02 PM
 4. cuipap1984 liked domainrenet's post in the thread Report Closed.

  đóng bảo hiểm MMO đi để biết bạn có năng lực đi ạ,

  Jun 15, 2019 at 10:02 PM
 5. cuipap1984 liked animax1991's post in the thread Report Closed.

  Bất cứ 1 chương trình hay 1 hình thức đầu tư nào đều có lợi nhuận và chắc chắn sẽ kèm rủi ro. Forum mmo4me cho phép bạn giới thiệu những...

  Jun 15, 2019 at 10:01 PM
 6. cuipap1984 liked domainrenet's post in the thread Report Closed.

  muốn đảm bảo thì đóng bảo hiểm đi, chứ ký giấy cam kết, cam sành gì, đến lúc vỡ cũng chạy mất tích

  Jun 15, 2019 at 10:01 PM
 7. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 23.2 PM 22.4 WMZ 22.8 [Sell] USDT 23.35 PM 22.8 WMZ 23.3 -All Bank.

  ll usdt 2335 còn 23.3

  Jun 15, 2019 at 6:00 PM
 8. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 23.2 PM 22.4 WMZ 22.8 [Sell] USDT 23.35 PM 22.8 WMZ 23.3 -All Bank.

  sell usdt 23.35 còn 23.3

  Jun 15, 2019 at 4:12 PM
 9. cuipap1984 replied to the thread Cuipap1984 - Trung Gian Đổi Tiền Liên Ngân Hàng - Yên Tâm Giao Dịch.

  Đang trung gian cho 2 id skype : khunglongcon_90 và live:shop0911525461

  Jun 15, 2019 at 2:20 PM
 10. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 23.2 PM 22.4 WMZ 22.8 [Sell] USDT 23.35 PM 22.8 WMZ 23.3 -All Bank.

  buy pm 223 lên 224

  Jun 15, 2019 at 2:11 PM
 11. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 23.2 PM 22.4 WMZ 22.8 [Sell] USDT 23.35 PM 22.8 WMZ 23.3 -All Bank.

  sell usdt 23.4 còn 23.35

  Jun 15, 2019 at 12:48 PM
 12. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 23.2 PM 22.4 WMZ 22.8 [Sell] USDT 23.35 PM 22.8 WMZ 23.3 -All Bank.

  đang giao dich id skype live:e1a5178170518482

  Jun 15, 2019 at 11:06 AM
 13. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 23.2 PM 22.4 WMZ 22.8 [Sell] USDT 23.35 PM 22.8 WMZ 23.3 -All Bank.

  buy pm 22.2 lên 22.3

  Jun 15, 2019 at 9:50 AM
 14. cuipap1984 liked DCDGroup's post in the thread Buy & Sell [Sell] GC AMZ US - 19.5 ; [Sell] GC ITUNES US -18 ; [Sell] GC STEAM US-18.

  Như tiêu đề. Ngoài ra mình còn có các loại GC : [Macy's, Nike, Walmart, GameStop, Xbox Live] - Rate 18 (liên hệ để đặt hàng) Tất cả GC...

  Jun 15, 2019 at 8:53 AM