cuipap1984's Recent Activity

 1. cuipap1984 replied to the thread Waiting for Answer phuongmt125.

  @phuongmt125 banned ! chờ thêm 48h ko có gì mới set scam !

  Jan 23, 2019 at 11:42 PM
 2. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  sell pm 227 còn 22.6

  Jan 23, 2019 at 10:25 PM
 3. cuipap1984 replied to the thread SCAM Hướng giải quyết khi bị scam ABC.

  Thường dạng scam này 2 bên tự thỏa thuận còn không thỏa thuận dc thì chơi luật rừng dispute paypal ai thắng thì dc :) ! nhưng 80% send...

  Jan 23, 2019 at 9:49 PM
 4. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  buy usdt 228 lên 229

  Jan 23, 2019 at 9:47 PM
 5. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  buy ussdt 228 lên 229

  Jan 23, 2019 at 7:23 PM
 6. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  sell pm 227 còn 22.65

  Jan 23, 2019 at 4:52 PM
 7. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  sell ussdt 23.2 còn 23.15

  Jan 23, 2019 at 1:38 PM
 8. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  sell pm 228 còn 227

  Jan 23, 2019 at 12:59 PM
 9. cuipap1984 replied to the thread Waiting for Answer phuongmt125.

  @phuongmt125 có 24h vào rep !

  Jan 22, 2019 at 10:43 PM
 10. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  sell ussdt 23.25 còn 23.2

  Jan 22, 2019 at 9:57 PM
 11. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  sell usdt 23.25 còn 23.2

  Jan 22, 2019 at 6:41 PM
 12. cuipap1984 replied to the thread Buy & Sell [Buy]USDT 22.9 PM 22.1 WMZ 22.15 [Sell] USDT 23.2 PM 22.6 WMZ 22.8 -All Bank.

  Buy pm 22.1 lên 22.3

  Jan 22, 2019 at 5:26 PM
 13. cuipap1984 replied to the thread SCAM scam VCB 0801000277372 Nguyen Van Tuan.

  https://mmo4me.com/threads/dieu-kien-giao-dich-pp-tai-forum.248925

  Jan 22, 2019 at 1:10 PM