Recent content by choijonbi

  1. choijonbi

    Service Nhận lắp đặt Internet giá chỉ từ 123k/tháng Toàn quốc

    Vừa lắp xong cho 1 khách ở HCM.
  2. choijonbi

    Service Nhận lắp đặt Internet giá chỉ từ 123k/tháng Toàn quốc

    Vt triển khai gói Home ở một số tỉnh thành, được gọi nội mạng, data miễn phí, xem truyền hình K+, internet chỉ từ 319k
Top