caodat

Con người chỉ có 1% là thiên tài con lại 99% là mồ hôi và nước mắt
Gender
Male

Signature

kiemtien-hangngay.blogspot.com/ ----- Y!H: boy_luckyluke2_hp

Followers

Most discussed of week

Most discussed of week