Recent content by atcsam

 1. atcsam

  New Chia sẻ auto kiếm 10$ / 1 tài khoản / 1 tháng với PreSearch - MMO cùng AAE

  Mình cũng bị trường hợp tương tự. Đăng nhập tay --> Chạy tools -->Bị thoát tài khoản PRE (khi tool back lại trang chủ)---> cứ thế và không lên PRE
 2. atcsam

  Legit Womplay App Reviews : SCAM or LEGIT ?

  Bác nào chơi dc trên ios không? Mình chơi trên iOS mà gặp tình trạng Nhiều GAMES CÀY VÀ CHƠI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC WOMBUCK (mình cài 3 game) 1. Tasty tale, 100 Door không nhận được điểm. 2.Lords: Nhận được điểm Có bác nào gặp tình trạng này và fix được k
 3. atcsam

  Airdrop KP0R - Round 2 Get 0.01 KP0R + 0.001 KP0R ref

  Reward: Round 2 - Get 0.01 KP0R + 0.001 KP0R ref 🎁 Distributing 1 july 🔹Link: https://t.me/kp0r_bscbot?start=r07340062650 Step-by-step 🔹 Join group Telegram, channel 🔹 Follow twitter & Retweet the pinned post 🔹Submit Bep20
 4. atcsam

  Airdrop GLEN - Get 250 GLEN tokens

  🚀 🚀 Reward: 250 GLEN (~$17.5)+ 50 GLEN ref 🔹 Airdrop will end on April 15 and distribution will come right after presale is finalised. ✅Link : https://t.me/GlencoreAirdrip_Bot?start=r06946573470 Step-by-step: 🔹Join telegram group and channel 🔹Follow on Twitter and retweet pin post...
 5. atcsam

  Airdrop BTFC - BTFC Round 3 get 7.73 BTFC (~$10)

  🎁 Reward: 7.73 BTFC $10 (round 3 100%) 🗣 Referral: 0.0773 BTFC $0.10 🔘 Market: DogexGlobal - Bololex - WavesExchange - Satoexchange 🔻 Start Bot Here 🔹 Join Telegram 🔹 Follow Twitter 🔹 Create Wallet BTFC Here 🔹 Or trust wallet 🔹 Done For trust wallet: Network: Waves Contact adresse...
 6. atcsam

  Airdrop KPC - Nhận 50 KPC tokens

  👥 Joining - 50 KPC 👥 Ref - 5 KPC Link sự kiện: https://t.me/KoloopAirdropBot?start=1471791346 Step-by-step: 👉 Submit email 👉 Join telegram 👉 Follow Twitter, like and Retweet 👉 Subscribe Youtube & share video 👉 Submit BEP-20 ✅ Airdrop Payment of KPC airdrop Round 1 &...
 7. atcsam

  Airdrop PUMP - Nhận 400 PUMP tokens (10.000 slot)

  👥 Joining - Get 400 PUMP 👥 Ref - 50 PUMP Link sự kiện: https://t.me/PumpSwapbot?start=r07340062650 Step-by-step: 👉 Join telegram 👉 Follow Twitter, like and Retweet 👉 Submit BEP-20 👉 Creat meme picture with text "PUMP"
 8. atcsam

  Airdrop CLQ - Nhận 500 CLQ

  🚀 Hướng dẫn nhận 500 CLQ tokens 🔹1 VINE = $0.1 👥 Joining - 500 CLQ 👥 Ref - 50 CLQ Link bot: https://t.me/cliqdaobot?start=r07340062650 Step-by-step: 👉 Join telegram 👉 Follow Twitter & Retweet & Tag 3 friends 👉 Submit BEP-20
 9. atcsam

  Airdrop ARPA - AEX Easter Gifts DAY 2

  Link sự kiện: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEWdAtTZyQ3POwzvnuiSRG8b-T3SkZu8q8Vf-zWGP1R2bBew/viewform Step-by-Step: 👉 Đăng ký: Sàn AEX nếu chưa có account 👉 Download apps 👉 Follow Twitter AEX and retweet: https://twitter.com/aexplus 👉 Follow Twitter ARPA and retweet...
 10. atcsam

  New @TheGreenHub_AirdropBot - Kèo kiếm 200$ và 20$/ref

  Nếu có điền form hay phân phối mình sẽ update thông tin
 11. atcsam

  New @TheGreenHub_AirdropBot - Kèo kiếm 200$ và 20$/ref

  🚀 Hướng dẫn nhận 10 GRNHB tokens 👥 Joining - 10 GRNHB 👥 Ref - 1 GRNHB Link: https://t.me/TheGreenHub_AirdropBot?start=r07340062650 Step-by-step: 👉 Join telegram 👉 Follow Twitter and retweet pinned post 👉 Submit ERC-20
 12. atcsam

  Airdrop Ceco- Hướng dẫn nhận 500 Ceco token

  ⚠️💰 UPDATE CLAIM Dự Án CECO 💰⚠️ 1. Vào bot 👉 📊 Statistics 👉 Chụp màn ảnh số dư 2. Note thông tin 🔹 User Telegram: (có @) 🔹 Twitter: 🔹 Linkedin: 🔹 Medium: 🔹 BEP20 Wallet: 🔹 Total referrals: 3. Gửi ảnh và thông tin text đến link sau: 👉 https://t.me/ceco_manager...
 13. atcsam

  Airdrop FLY - Kèo $5 giới hạn 15k Slot (100% ăn ) Sàn BITLOCUS

  Link bot: https://t.me/FlyAmanitaBot?start=r062738385601 1. Join telegram 2. Follow Twitter 3. Email sàn Bitlocus
 14. atcsam

  Airdrop Rocket - Hướng dẫn nhận 30 Rocket tokens (100% ăn)

  👥 Joining - 30 Rocket 👥 Ref - 2 Rocket 💰 Distributed: June 25th Link bot: https://t.me/RocketYieldFinanceAirdropBot?start=1500443023 Step-by-step: 👉 Join telegram 👉 Follow Twitter & Retweet 👉 Submit BEP-20

Most viewed of week

Most viewed of week