Recent content by ads

  1. A

    shopvps.blogspot.ca có đáng tin không?

    http://asiecloud.blogspot.com/ scam nhé cả nhà. nó là đồng loại chó đẻ hết đó. Lừa anh em sinh viên như thế thì đúng là không bằng chó đẻ
  2. A

    asiecloud.blogspot.com có scam không?

    http://asiecloud.blogspot.com/ thằng này là 1 thằng scam chó đẻ nhé mọi người. Tôi nguyền rủa cho con cái nó gặp quả báo. Vì thường có câu " Cha ăn mặn thì con khát nước"
Top