Temporary

List all users who have been banned

Username Banned By Banned On Ban Period Ban Will Be Lifted On Ban Time Remaining Reason
thietbicongnghexanh Dec 9, 2018 at 5:19 PM Temporary Dec 16, 2018 at 5:19 PM 3 day(s) 11 hour(s) Rules violations
maconicacz tunvit Dec 1, 2018 Temporary Dec 29, 2018 at 12:00 AM 15 day(s) 17 hour(s) Spam, đi link
CEOMEDIA1997 tunvit Nov 30, 2018 Temporary Jan 31, 2019 at 12:00 AM 48 day(s) 17 hour(s) Sell vps không đóng bảo hiểm, cố ý tái phạm dù đã ăn point nhiều lần.
TranNhutTam truongtn7187 Nov 25, 2018 Temporary Dec 25, 2018 at 12:00 AM 11 day(s) 17 hour(s) Cố tính vi phạm mua bán khóa học tut
russian tunvit Nov 16, 2018 Temporary Dec 16, 2018 at 12:00 AM 2 day(s) 17 hour(s) Bàn luận hack crack + dịch vụ code tool bán source không đóng bảo hiểm. Tái phạm ra đảo vĩnh viễn.

Banlist display options