Temporary

List all users who have been banned

Username Banned By Banned On Ban Period Ban Will Be Lifted On Ban Time Remaining Reason
siptrang1412 tunvit Mar 28, 2017 at 3:13 PM Temporary Mar 31, 2017 at 12:00 AM 1 day(s) 22 hour(s) Rao bán vps, acc vps ko đóng bh. Tái phạm ra đảo vĩnh viễn.
caubehamchoi tunvit Mar 27, 2017 at 10:33 PM Temporary Apr 3, 2017 at 12:00 AM 4 day(s) 22 hour(s) Câu kéo mua bán acc vps khi không đóng bảo hiểm. Rao mua bán sai chỗ. Tái phạm ban vĩnh viễn.
anthony14 tunvit Mar 27, 2017 at 10:30 PM Temporary Mar 30, 2017 at 12:00 AM 0 day(s) 22 hour(s) Spam quá nhiều.
h3r0kute tunvit Mar 27, 2017 at 10:03 PM Temporary Apr 3, 2017 at 12:00 AM 4 day(s) 22 hour(s) Đi link pr site riêng, đã nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm. Tái phạm lần 3 ra đảo vĩnh viễn.
doanhthuso tunvit Mar 27, 2017 at 2:21 PM Temporary Apr 27, 2017 at 12:00 AM 28 day(s) 22 hour(s) PR bán domain không có bh, bàn luận cc
thangngoc1990 Mar 23, 2017 at 8:39 PM Temporary Mar 30, 2017 at 8:39 PM 1 day(s) 19 hour(s) Rules violations
linhsan Mar 23, 2017 at 11:22 AM Temporary Apr 23, 2017 at 11:22 AM 25 day(s) 9 hour(s) Rules violations
binnguyen87 Mar 18, 2017 Temporary Apr 18, 2017 at 11:50 AM 20 day(s) 10 hour(s) Rules violations
Kemmut85 Mar 18, 2017 Temporary Apr 18, 2017 at 8:47 AM 20 day(s) 7 hour(s) Rules violations
myhuyen MrChaosq10 Mar 12, 2017 Temporary Apr 12, 2017 at 12:00 AM 13 day(s) 22 hour(s) Vi phạm rule, ko được thảo luận autoclick trong box PTC, đã xóa 1 bài trước đó
STA cuipap1984 Mar 2, 2017 Temporary Apr 2, 2017 at 12:00 AM 3 day(s) 22 hour(s) https://mmo4me.com/threads/moi-cai-nick-old-fake-new-sta-vao-report.330090/page-2#post-6029713
bacca2017 tunvit Mar 1, 2017 Temporary Apr 1, 2017 at 12:00 AM 2 day(s) 22 hour(s) Đào mộ, spam liên tục.
amen160 tunvit Mar 1, 2017 Temporary Apr 1, 2017 at 12:00 AM 2 day(s) 22 hour(s) Spam bán vps không đóng bảo hiểm nhiều lần. Tái phạm ban vĩnh viễn.
gameplayer danhmay24h Feb 2, 2017 Temporary Apr 2, 2017 at 12:00 AM 3 day(s) 22 hour(s) Vi phạm rules gd PP, banned 2 tháng, nếu còn tái phạm sẽ banned forever

Banlist display options