Banned Users

List all users who have been banned

Username Banned By Banned On Ban Period Ban Will Be Lifted On Ban Time Remaining Reason
duprit90 lang_tu_1912 Sep 21, 2010 Permanent Never Forever N/A
Duong_Bmt lang_tu_1912 Sep 21, 2010 Permanent Never Forever N/A
hotrocado88 lang_tu_1912 Sep 18, 2010 Permanent Never Forever N/A
trai78 lang_tu_1912 Sep 18, 2010 Permanent Never Forever auto post
fin_deal lang_tu_1912 Sep 18, 2010 Permanent Never Forever N/A
walkuz lang_tu_1912 Sep 17, 2010 Permanent Never Forever N/A
chiennt lang_tu_1912 Sep 8, 2010 Permanent Never Forever Chui The ---> http://mmo4vn.com/showthread.php?1758-Tuy%E1%BB%83n-ref-bonus-ngay-0.05-trong-24h-refback-h%E1%BA%B1ng-ng%E0y-0.05-ng%E0y&p=12856#post12856
6272576 lang_tu_1912 Sep 6, 2010 Permanent Never Forever spam
hyauns181 lang_tu_1912 Sep 6, 2010 Permanent Never Forever scam bi report
dlover lang_tu_1912 Aug 27, 2010 Permanent Never Forever Spam
xfilesad OnlyC Aug 12, 2010 Permanent Never Forever scam
olsonraymond OnlyC Aug 9, 2010 Permanent Never Forever spam, ban forever
doanlung ntboy810 Aug 4, 2010 Permanent Never Forever Spam
babyupload lang_tu_1912 Jul 24, 2010 Permanent Never Forever Banned vì fake proof, xúc phạm thành viên BQT, acc Mr.PTU sẽ dc đưa vào black list
noname_2011 QuachPhu Jun 24, 2010 Permanent Never Forever SPAM - Nhắc nhở nhiều lần
Noi_AZN_la_cho_an_cut Shin Jun 5, 2010 Permanent Never Forever Vi phạm nội quy
vo danh Shin May 1, 2010 Permanent Never Forever N/A
fuckfuckfuck Shin May 1, 2010 Permanent Never Forever Vi Phạm Rules
test03 Shin May 1, 2010 Permanent Never Forever Vi Phạm Rules
ci lồn g thế QuachPhu Apr 30, 2010 Permanent Never Forever N/A

Banlist display options