Banned Users

List all users who have been banned

Username Banned By Banned On Ban Period Ban Will Be Lifted On Ban Time Remaining Reason
Lunyanlon AnNP Jun 5, 2011 Permanent Never Forever N/A
payweb99 AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
dit_me_Luny AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
getpayweb AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
SnY.Vietnam AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
fuckLuny2 AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
FuckLuny AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
blackmooon AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
blackmoon AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever N/A
giobao AnNP Jun 4, 2011 Permanent Never Forever Clone nick :))
User AnNP Jun 3, 2011 Permanent Never Forever N/A
nhiettinh Shin Jun 2, 2011 Permanent Never Forever Clone Account
***..Rain.. ntboy810 Jun 2, 2011 Permanent Never Forever Phá hoại chatbox
dollar nmtrung Jun 1, 2011 Permanent Never Forever Nick clone tạo uy tín
tinhkhong nmtrung Jun 1, 2011 Permanent Never Forever Nick clone tạo uy tín
phantu nmtrung Jun 1, 2011 Permanent Never Forever Nick clone tạo uy tín
kakalot888 nium4ever May 31, 2011 Permanent Never Forever N/A
nokiaconcac nium4ever May 30, 2011 Permanent Never Forever N/A
ci g cũng c AnNP May 29, 2011 Permanent Never Forever Tên Ka Ve :))
giaodichtenmien.info AnNP May 29, 2011 Permanent Never Forever Bạn ko phạm rule nhưng tên của bạn khi rê chuột vào ra đường dẩn ra site khác và củng phạm rule 4rom nên bạn lấy tên khác nha !!!!

Banlist display options